DENÚNCIES TOTALS REBUDES

2019 40denúncies
2020 60denúncies
2021 90denúncies
201920202021
Pendents de tramitar204090
En procés d’investigació152518
Finalitzades - arxiu122025
Finalitzades - informe raonat151930

Denúncies tramitades

Any 2019

20

Pendents de tramitar

40

En procés d'investigació

60

Finalitzades - Arxiu

90

Finalitzades - Informe raonat

Any 2020

20

Pendents de tramitar

40

En procés d'investigació

60

Finalitzades - Arxiu

90

Finalitzades - Informe raonat

Any 2021

20

Pendents de tramitar

40

En procés d'investigació

60

Finalitzades - Arxiu

90

Finalitzades - Informe raonat
 • En procés d'investigació
 • Finalitzades - arxiu
 • Finalitzades - Informe raonat
 • Pendents de tramitar
 • En procés d'investigació
 • Finalitzades - arxiu
 • Finalitzades - Informe raonat
 • Pendents de tramitar

Denúncies totals rebudes

Denúncies presentades

2019 40denúncies
2020 60denúncies
2021 90denúncies
0denúncies

Denúncies presentades

Denúncies presentades

 • En procés
 • Arxiu
 • Informe raonat

Denúncies

 • En procés
 • Finalitzades - Arxiu
 • Finalitzades - Informe raonat