Prevenció

gener 5, 2021 / BY

0) Guia Marc de Gestió dels Riscos de Corrupció en els Organismes Públics

Aquesta Guia Marc es basa en els estàndards adoptats per agències i oficines tan importants com l’Autoritat Nacional Anticorrupció Italiana, l’Agència Francesa Anticorrupció, la Unitat Permanent Anticorrupció del Quebec, o l’Oficina Antifrau de Catalunya, partint de les normes internacionals ISO 31000 de gestió de riscos i ISO 37001 de sistemes de gestió antisuborn. 

A la guia s’estableixen els paràmetres bàsics d’un procés sòlid de prevenció de riscos de corrupció i han de ser objecte d’adaptació a cada tipus d’administració pública, començant pels ajuntaments, la guia específica es troba ja en les últimes fases d’elaboració. Tot això es complementarà amb una aplicació informàtica que faciliti aquest procediment d’anàlisi.

0-guia-marco-de-gestion-de-riesgos-de-corrupcion-en-organismos-publicos-impresion

1) Guia de Gestió de Riscos de Corrupció a Ajuntaments

Partint de la Guia Marc, en aquesta Guia es desenvolupa el programa de gestió de riscos de corrupció dels Ajuntaments, tenint en compte el règim de control intern de l’ajuntament (control ordinari o control simplificat), que li sigui aplicable.

1-guia-de-gestion-de-riesgos-de-corrupcion-en-ayuntamientos