Organigrama

gener 5, 2021 / BY

Aquest és l’organigrama del personal que conforma l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, a 29 de setembre de 2020.