Convenis i protocols

gener 5, 2021 / BY

Convenis signats el 2018

 • Conveni marc entre l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per tal d’establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l’eficàcia en el compliment dels objectius d’interès comú CONVENI SIGNAT AMB L’OAC.PDF
 • Conveni marc entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per tal d’establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l’eficàcia en el compliment dels objectius d’interès comú CONVENI SIGNAT AMB L’AA VALENCIANA.PDF

Convenis signats el 2019

 1. Conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per millorar l’eficàcia en el compliment d’objectius d’interès comú.CATALÀ 1.PDFCATALÀ 2.PDF
 2. Conveni entre la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’adhesió al sistema d’informació comptable de l’Administració General de l’Estat CONVENI SIGNAT IGAE 7-2-2019.PDF
 3. Adscripció a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears d’una part de l’immoble situat al C/ Palau Reial, 14. ACTA-RECEPCIO-PALAU-REIAL-14.PDF
 4. Conveni de col·laboració entre l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears i la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, per a la coordinació, col·laboració i intercanvi d’informació. (CONVENI SIGNAT SINDICATURA 28-2-2019)
 5. Memoràndum d’entesa de 29 d’octubre de 2019 entre l’Autoritat Nacional Anticorrupció Italiana, la Universitat Unitelma Sapienza de Roma, i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per a la promoció de la integritat i la transparència (CONVENI SIGNAT ORIGINAL EN ESPANYOL) (CONVENI SIGNAT ORIGINAL EN ITALIÀ)

Convenis signats en 2020

 1. Protocol de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per establir línies conjuntes en activitats de formació, transferència de coneixement i assumptes relacionats amb la prevenció i control de la corrupció. (PROTOCOL SIGNAT 10-1-2020)
 2. Conveni-marc amb el Consell General del Notariat sobre utilització de bases de dades a l’efecte del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en el sector públic autonòmic i local de les Illes Balears (CONVENI-MARC CGN – OFICINA ANTICORRUPCIÓ BALEARS)
 3. Conveni amb l’Agència Tributària de les Illes Balears per què aquesta pugui dur a terme la gestió recaptatòria de les sancions que pugui imposar l’Oficina en l’exercici de les seves funcions (CONVENI ATIB-OAIB 26-10-2020).
 4. Conveni amb la World Compliance Association per establir línies conjuntes en activitats de formació, transferència de coneixement i assumptes relacionats amb la prevenció i control de la corrupció (CONVENI WCA-OAIB 18-11-2020)