Autoritats

gener 5, 2021 / BY

L’article 6.1 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció estableix que «Cada estat part, de conformitat amb els principis fonamentals del seu ordenament jurídic, ha de garantir l’existència d’un òrgan o òrgans, segons escaigui, encarregats de prevenir la corrupció [ …] als que els Estats han de dotar de la necessària independència. Així mateix, l’article 36 del mateix instrument estableix, sota el títol “Autoritats especialitzades”, que “Cada estat part […] s’ha d’assegurar que disposa d’un o més òrgans o persones especialitzades en la lluita contra la corrupció mitjançant l’aplicació coercitiva de la llei. »

La Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció no és l’únic instrument que ha vetllat per l’adopció d’organismes de lluita contra la corrupció i que aquests gaudeixin de la independència necessària (com el Conveni penal sobre la corrupció del Consell d’Europa).

Per tant, en compliment de les obligacions internacionals subscrites, l’existència tant d’organismes de prevenció com de lluita contra la corrupció (i híbrids) ha estat adoptada pels legisladors de la major part dels països del món.

Els models institucionalitzats en l’àmbit europeu podrien classificar-se en tres grups:

  • Agències multidisciplinaris (multi-purpose agencies)
  • Institucions d’aplicació de la llei (law enforcement type institutions)
  • Institucions preventives, de desenvolupament de polítiques anticorrupció i d’organismes de coordinació (preventive, policy development and co-ordination institutions).

A continuació es troben els enllaços a diferents oficines o agències anticorrupció:

A Espanya:

– OFICINA ANTIFRAU DE CATALUÑA

– AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

A Europa:

– AGÈNCIA FRANCESA ANTICORRUPCIÓ

– OFICINA FEDERAL ANTICORRUPCIÓ D’AUSTRIA

– AUTORITAT NACIONAL ANTICORRUPCIÓ ITALIANA

– OFICINA CENTRAL PER A LA REPRESIÓ DE LA CORRUPCIÓ DE BÈLGICA

A Amèrica:

– OFICINA ANTICORRUPCIÓ ARGENTINA

– UNIDAD PERMANENTE ANTICORRUPCIÓN DE QUEBEC

– FOREIGN CORRUPT PRACTICE ACT DELS ESTATS UNITS

A Àsia:

– 

Organismes internacionals:

– INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ANTI-CORRUPTION AUTHORITIES

– UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION

– PARTNERING AGAINST CORRUPTION INITIATIVE (WORLD ECONOMIC FORUM)

– OECD GLOBAL ANTI-CORRUPTION & INTEGRITY FORUM

– INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY

– GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION (GRECO)

– INTERNATIONAL CENTRE FOR ASSET RECOVERY (ICAR)

– EUROPEAN HEALTHCARE FRAUD & CORRUPTION NETWORK

– INTERNATIONAL CORRUPTION HUNTERS ALLIANCE (WORLD BANK)

– INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION COORDINATION CENTRE

– INTERPOL’S ANTI-CORRUPTION AND FINANCIAL CRIMES