logo_oaib_grande

OFICINA DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
A LES ILLES BALEARS

La corrupció és un fenomen que es desenvolupa en la foscor, que es nodreix del silenci còmplice dels qui el toleren, i que es multiplica quan la ciutadania la tracta amb indiferència.

– Angel Gurría, secretari general d’OCDE

Presentació del
Projecte Educatiu
de l'Oficina Anticorrupció

Conferència de José Carlos Ruiz:
L'educació hipermoderna:
pensament crític,
omnipantalla i identitats

20 d'octubre a les 19.15h
Presencial i en streaming
Conservatori Professional
de Música i Dansa de Mallorca

Enllaç streaming: http://bit.ly/JoseCarlosRuizOAIB

L'OAIB

La LLEI 16/2016, de 9 de desembre, de Parlament de les Illes Balears crea l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (Oficina d’ara endavant), entitat que depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears i exerceix les seves funcions amb plena independència, sotmesa únicament a l’ordenament jurídic, i té com a objectiu prevenir i investigar possibles casos d’ús o de destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit, derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús particular d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei de el sector públic.

Així, l’Oficina té com a finalitats principals fomentar els valors i els principis d’ètica pública i d’integritat; dur a terme el seguiment de les obligacions que estableixen la seva llei de creació i altres lleis; i prevenir i investigar activitats que resultin contràries a això.

ACTUALITAT

INICIEU EL SIMULADOR

Simulador de Conflictes d’interès i incompatibilitats

Anar al Simulador

ALTRES AGÈNCIES